Međunarodni ispiti engleskog jezika

FCE - CAE - CPE - BEC - TOEFL - IELTS - ILEC - GMAT 

 

FCE - First Certificate in English

Ukoliko je vaše znanje dovoljno za mnoge praktične, svakodnevne situacije kao što je čitanje novina i časopisa, razumevanje slušanog, uključujući komunikaciju i korespodenciju kao i školovanje, ovaj ispit je svakako namenjen vama. FCE ispit je vaša potvrda da ste sposobni da radite ili učite na engleskom govornom području ili da se bez ikakvih teškoća u njemu snalazite kao turista.
Odgovarajući nivo B2.
Validnost sertifikata je neograničena.


CAE - Certificate of Advanced English

Polaznici koji polože ovaj ispit imaju potvrdu da mogu sa pouzdanošću da se snalaze u većini situacija bilo društvenih, profesionalnih ili edukativnih u kojima bi se našli na engleskom govornom području. Govornik ovog nivoa je u potpunosti samostalan u pismenoj i usmenoj komunikaciji i takođe sposoban da bez preteranog truda zaroni u lepote engleske literature. Ovaj sertifikat je priznat je od strane skoro svih univerziteta i koledža Velike Britanije i širom sveta, kao i od strane većine poslodavaca.
Odgovarajući nivo C1
Validnost sertifikata je neograničena.


CPE - Certificate of Proficiency in English

Polaznici koji dostignu ovaj nivo potvrdili su sebi i drugima da je njihovo znanje engleskog jezika dostiglo nivo najbliži nivou obrazovanog govornika kome je engleski maternji jezik. Ovaj ispit je takođe priznat od strane skoro svih univerziteta i koledža Velike Britanije i širom sveta. Takođe većina poslodavaca širom sveta priznaje ovaj ispit.
Odgovarajući nivo C2
Validnost sertifikata je neograničena.


BEC - Business English Certificate

Ispit je prvenstveno namenjen pojedincima koji žele ili imaju potrebu da steknu kvalifikaciju o poznavanju poslovnog engleskog jezika.
BEC ispiti se polažu na tri nivoa:

BEC Preliminary - posle (intermediate) B1

BEC Vantage - posle (upper intermediate) B2

BEC Higher - posle (advanced) C1

Validnost sertifikata je neograničena.

 

TOEFL - Test of English as a Foreign Language

Toefl je ispit kojim se proverava nivo znanja engleskog jezika kada su u pitanju strani studenti kojima engleski nije maternji jezik. Skoro svi američki koledži i univerziteti postavljaju polaganje ovog ispita kao osnovni preduslov za prijavljivanje stranih studenata za upis. Osim toga mnogi programi za davanja stipendija i agencije koje izdaju odobrenja ili potvrde služe se rezultatima ovog ispita da bi procenili koliki je nivo znanja engleskog kod prijavljenog kandidata.
Nedavno je uvedena nova generacija testa-iBT, tj Internet-based test, test koji se polaže preko interneta.
Akcenat je na korišćenju jezika u komunikativne svrhe.
Test se polaže u osiguranim internet centrima širom sveta.
Neki od zadataka će od kandidata tražiti da kombinuju više jezičkih veština. Da bi akademski bili uspešni na koledžima i univerzitetima na engleskom govornom području, studenti moraju da budu sposobni da kombinuju jezičke veštine u učionici. Integrisana pitanja pomažu studentima da izgrade samouverenost potrebnu za komunikaciju u akademskoj sredini. Gramatika se proverava pitanjima i zadacima u svakom delu testa. Govorni deo ispita zvuči prirodnije i može uključiti i britanski ili austalijski akcenat.Osim toga uvedena su nova pitanja kojima se proverava stav kandidata, stepen sigurnosti i namera.

Validnost testa je dve godine.


IELTS - The International English Language Testing System

Ovaj ispit je osmišljen tako kandidati steknu sposobnost komuniciranja na engleskom jeziku, do nivoa koji im je neophodan da studiraju ili rade na područjima gde se koristi engleski jezik.Vrlo često se stavlja kao preduslov za dobijanje boravišne ili radne vize.
IELTS može biti u dva vida – Akademski i Opšti, prvi je pogodniji za kandidate koji se spremaju da nastave školovanje na engleskom jeziku ili koji planiraju da dobiju zvaničnu potvrdu o svojoj profesiji. Dok je Opšti ispit pogodniji za kandidate koji planiraju da prođu neakademsku obuku ili steknu radno iskustvo, kao i u svrhe iseljenja odnosno dobijanja viza.
IELTS je priznat od strane univerziteta i poslodavaca u mnogim zemljama, uključujući i Australiju, Kanadu, Irsku, Novi Zeland, Ujedinjeno Kraljevstvo i Ameriku. Takođe je priznat od strane zvaničnih organa, imigracionih vlasti i drugih vladinih organizacija.

Validnost testa je dve godine.


ILEC - International Legal English Certificate

Engleski jezik neizbežna je alatka u rukama svih pravnika i budućih pravnika, koji žele da proširuju svoju karijeru i van granica ove zemlje ili očekuju da će u svom budućem radu biti u situaciji da rade na međunarodnim pravnim slučajevima. ILEC je ispit koji vam na tom putu može mnogo pomoći bilo da je u pitanju usvršavanje ili karijera.
ILEC je ispit koji je pogodan za sve studente prava i advokate koji traže zaposlenje na međunarodnoj pravnoj sceni. IlEC se polaže kada je student na nivou B2 ili C1. Ovaj nivo bi donekle odgovarao Kembridž ispitima FCE i CAE, naravno s tim da se jezičkim veštinama pristupa sa naglaskom na pravnim terminima. Što u daljem kontekst znači da su studenti na ovom nivou sposobni da prate diskusiju sa povremenom potrebom za pojašnjavanjem, da se izbore sa nepredviđenim pitanjima, mogu da argumentuju svoj slučaj efektivno i izraze svoje potrebe precizno.

Login

Prijava samo za registrovane korisnike