Jezički nivoi po evropskoj standardizaciji

CEF (Common European Framework) je sistem standardizacije ocenjivanja nivoa znanja u cilju uniformisanja vrednosti izdatih sertifikata usled sve veće fluktuacije stanovništva i radne snage u okviru Evropske Zajednice.

Sastoji se od ukupno šest nivoa jezičke kompetentnosti označenih slovima       (A, B, C) sa pod podelom iskazanom brojem (1, 2)

 

A1 - Nakon savladavanja ovog nivoa u mogućnosti ste da postavljate i odgovarate na konkretna pitanja jednostavnim jezikom. Da razumete natpise, informacije i slično, kao na primer u situacijama na aerodromu, prodavnici ili restoranu. Moći ćete da razumete instrukcije vezane za smer i da napišete jednostavne poruke.Ovaj nivo jezika se najčešće naziva "jezikom preživlavanja" i cilj je osposobiti se za elementarnu komunikaciju.

A2 - Na ovom nivou možete razumeti jasne informacije i poruke, izraziti osećanja, volju i misli kao i umeti da popunite većinu formulara naročito vezane za lične podatke. Prevashodno je nadogradnja i proširenje znanja sa A1 nivoa koja vam omogućava  da vodite jednostavnu konverzaciju.

B1 - Možeti iskazati mišljene o apstraktnim pitanjima i uočiti nijanse značenja. Razumećete informativne članke u novinama kao i pisma. Umećete da napišete pismo ili sastav na odredjeni broj tema koji se odnose pre svega na lično iskustvo kao i da iznesete svoje mišljenje o njima. Podrazumeva da smo u stanju da razumemo sagovornike bez tumačenja na maternjem jeziku.

B2 - Sposobni ste da vodite konverzaciju na veliki broj tema bilo da su iz ličnog ili profesionalnog iskustva ili aktuelni dogadjaji. Razumećete detaljne informacije i umeti da iskažete a takođe i tražite podrobnije informacije usmeno ili pismeno.Ovaj nivo znanja podrazumeva potpunu samostalnost kako u svakodnevnoj komunikaciji tako i u radnom okruženju i obavljanju raznovrsnih zadataka.

C1 - Bićete sposobni da vodite konverzaciju duži vremenski period i diskutujete o apstraktnim ili kulturološkim temama sa visokim stepenom fluentnosti i bogatim rečnikom. Razumećete kompleksna mišljenja i argumente iz raznovrsne literature. Podrazumeva visok nivo jezičke kompetentnost i u potpunosti savladan jezik u svim aspektima.Jedina prepreka vašem tečnom govoru može biti na nivou vokabulara.

C2 - U potpunosti ste ovladali jezikom, kako govornim tako i pisanim. Možete razgovarati o složenim i osetljivim pitanjima bez ustručavanja kao i razumeti detalje kao što su najčešće pravne implikacije. Najbliže jezičkoj kompetentnosti obrazovanog izvornog govornika.

Login

Prijava samo za registrovane korisnike