Međunarodni ispiti francuskog jezika

DELF - DALF

DELF- Diplôme d ' Études de Langue Française

Diplome dodeljuje francusko ministarstvo obrazovanja, namenjene su studentima kojima francuski nije maternji jezik.

DELF A1 - Kandidati koji polože ovaj ispit trebalo bi da budu sposobni da razumeju i da sami daju širok spektar informacija u svakodnevnim situacijama na francuskom govornom području.

DELF A2 - Kandidati na ovom nivou su osposobljeni da se snalaze u malo specijalizovanijim oblastima interesovanja, kao na primer ekonomija. Na samom ispitu kandidati će pokazati da mogu da razumeju i iskažu različita osećanja, stavove i argumente.

DELF B1 - Na ovom stadijumu kandidati pokazuju razumevanje sadržaja i funkcije jednostavnijih tekstova i pišu pisma kakva srećemo u svakodnevnom životu
Takođe, koriste lingvistički sistem sa velikom preciznošću.

DELF B2 - Na ovom nivou kandidati mogu da razumeju i diskutuju uopštenim jezikom o glavnim odlikama određenih kulturnih i društvenih aspekata savremene Francuske u poređenju sa njihovom ili nekom drugom zemljom. Takođe, moraju pakazati da razumeju tekst povezan sa kandidatovim interesovanjima ili njegovom profesijom i da diskutuju sadržaj datog teksta.

Validnost sertifikata je neograničena.

 


DALF- Diplôme Approfondi de Langue Française

DALF C1 - Od kandidata se očekuje da pokažu njihovu sposobnost da koriste francuski jezik u opštim i specijalizovanim okvirima. Međutim, iako kandidat diskutuje o nekim tehničkim stvarima odabrane oblasti, ne smemo zaboraviti da se testira njegovo poznavanje jezika, a ne te oblasti.
Na samom ispitu se očekuje da kandidati pokažu potpuno razumevanje autentičnih izdanja i da napišu detaljne odgovore na brojna pitanja u vezi teksta. Takođe, od njih se traži da razumeju sve aspekte autentične diskusije na opštu temu, audio ili video snimak.

DALF C2 - Od kandidata se očekuje razumevanje svih aspekata odabranih autentičnih izdanja iz neke posebne oblasti, kao i detaljni odgovori u pismenoj formi na osnovu tog teksta. Naravno, na usmenom delu kandidati moraju da pokažu svoje veštine usmenog predstavljanja na temu vezanu za neko posebno polje, da odgovaraju na pitanja i da učestvuju u široj diskusiji.

Validnost sertifikata je neograničena.

Login

Prijava samo za registrovane korisnike