Učenje hebrejskog jezika

Kursevi ovog jezika su povučeni iz aktivnog rada zbog nedostatka interesovanja.

Međutim, ukoliko ste VI zainteresovani za učenje ovog jezika - pozovite nas. Mi ćemo učiniti sve što je u našoj moći da organizujemo kurs za VAS. 

Hebrejski jezik je jezik Starog zaveta. Pripada semitskoj grupi jezika, kao i arapski, amharski i tigrinja jezik. Vekovima, posle rušenja Drugog (Herodovog) hrama u Jerusalimu i izgnanstva Jevreja, se održavao preko molitvi i talmudskih rasprava i tumačenja (Talmud-zbirka tumačenja Biblije). Hebrejski jezik je reformisao Eliezer Ben Jehuda kada je, u XIX veku, zaživela cionistička ideja (cionizam - pokret za stvaranje jevrejske države). Tako da se hebrejski jezik ili, u originalu, "ivrit", može podeliti na klasični hebrejski - jezik Starog zaveta, nekih talmudskih spisa, liturgijskih priručnika; i na moderni - jezik današnjeg Izraela, koji govori oko sedam miliona ljudi.

Hebrejski se piše sa desna na levo, sadrži 22 fonetska znaka, i nisu svi samoglasnici fonetski predstavljeni.

hebrejski hebrewalpha

Moderni hebrejski jezik, iako je zasnovan na klasičnom hebrejskom, sadrži i primese arapskog, jidiša, ladina, i engleskog. Usled nove realnosti koja je nastupila druge polovine dvadesetog veka sa "invazijom" engleskog jezika, izraelska Akademija za hebrejski jezik ima pune ruke posla. Ona se bavi standardizacijom i izučavanjem hebrejskog i ima neku vrstu "monopola" nad usvajanjem ili odbijanjem novih reči. 

Izrael

Izrael je država u kojoj je hebrejski zvanični jezik a u upotrebi je i arapski. Nalazi se na Bliskom Istoku, na istočnoj obali Sredozemnog mora. Njena nezavisnost je proglašena i priznata 1948. godine, znači da je to jedna mlada država. Ima oko 7,5 miliona stanovnika i prostire se na 22,770 km², to je otprilike veličina Vojvodine.

Osim Sredozemnog, Izrael izlazi i na Crveno more, koje je i prirodna granica sa Egiptom, i na Mrtvo more, koje je prirodna granica sa Jordanom.

Glavne industrijske grane su poljoprivreda, turizam, informatičke tehnologije, vojna tehnologija i trgovina dijamantima.

Najvažniji urbani centri su Jerusalim i Tel Aviv. Smatra se, kako zbog arhitekture tako i zbog istorije, da je Jerusalim kuturno-religijski centar, dok je Tel Aviv kao moderan grad brzog životnog ritma, za razliku od ostatka Izraela, finansijski i ekonomski centar zemlje.

Izrael i pored centara u kojima vlada moderna tehnologija i način života je pre svega zemlja bogata kulturnom i duhovnom tradicijom. Uprkos stalnom antagonizmu na izgled suprostavljenih kultura i religija, to je zemlja u kojoj vrata do vrata žive jevreji, hrišćani i muslimani- arapi i heleni- evropljani i amerikanci; Ovo područje je praktično od samih početaka ljudske istorije pretstavljalo izvor nadahnuća za sve koji i danas na ovaj ili onaj način polažu prava na ovu zemlju. Ipak, neumitna je činjenica da upravo sve te razlike koje razdvajaju ljude, zapravo čine pravo i istinsko bogatstvo Izraela- upravo ta predivna potka tragača za bogom i istinom i onih koji svoje duše opijaju kulturnim baštinama ili tragaju za istorijskim korenima su svi zajedno srce i duša ove zemlje u stalnoj borbi za egzistenciju.

Izrael je zemlja o kojoj ne treba čitati- nju treba doživeti.

 

Jerusalim
hebrejski jerusalem dome

Tel Aviv
hebrejski telaviv

 

 Login

Prijava samo za registrovane korisnike