Bergenstesten

Bergenstesten je test iz poznavanja norveškog kao stranog jezika. Test je predviđen za nivoe znanja B2 i C1 prema evropskim standardima, a na nivou je tzv. univerzitetskog ispita Trinn 3.

Test je prvenstveno predviđen za osobe koje žele da studiraju pri fakultetima u Norveškoj, a kojima norveški nije maternji jezik, međutim može se koristiti i kao dokumentovani dokaz o znanju norveškog jezika za norveške državljane koji su završili neku srednju školu u inostranstvu.

Druga velika ciljna grupa kandidata za Bergenstesten su diplomirani lekari i medicinsko osoblje koje traži posao/boravišnu dozvolu u Norveškoj.

U Norveškoj se polaganje testa organizuje tri puta godišnje u devet gradova, mada je moguće polaganje i u inostranstvu u ovlašćenim institucijama, a to je između ostalih i konzulat/ambasada Kraljavine Norveške u dotičnoj državi.

Sam pismeni deo testa se sastoji iz pet celina, koje se polažu iz dva dela, a to su: razumevanje pročitanog i slušanog teksta, gramatika i vokabular kao prvi deo i pisanje referata i eseja kao drugi. Polaganje testa ukupno traje 6 časova, uključujući informisanje i pauze od 20-30 minuta (sve u zavisnosti od broja kandidata i lokacije polaganja ispita).

Maksimalni broj poena koji se može ostvariti na ispitu je 700, a najmanji 150, ispod toga se ne boduje. Sami poslodavci/fakulteti su ti koji odlučuju koliki broj bodova kandidat mora da ima za posao/upis na fakultet, mada većina fakulteta zahteva 450 poena.

 Za dodatne informacije o mogućnosti polaganja Bergentesten-a kod nas pozovite Norvešku ambasadu.

 

Ambasada Kraljevine Norveške:

Užička 43, 11040 Beograd,
Tel. +381 11 367 0404-05,
Faks +381 11 369 0158
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Login

Prijava samo za registrovane korisnike