Učenje latinskog jezika

 

Kursevi ovog jezika su povučeni iz aktivnog rada zbog nedostatka interesovanja.

Međutim, ukoliko ste VI zainteresovani za učenje ovog jezika - pozovite nas. Mi ćemo učiniti sve što je u našoj moći da organizujemo kurs za VAS.

Latinski jezik

... je jezik koji spada u grupu italskih jezika, a javlja se kao predak svih današnjih romanskih jezika. Poznat kao jezik Starog Rima, jezik Latina koji su živeli u pokrajini Latinum

latinski image002

Kako se od 2. veka st. e. rimska vlast počela širiti po čitavom Sredozemlju, tako je i latinski jezik izlazio iz okvira drevne Italije i prerastao u svetski jezik. U razvoju latinskog jezika presudnu su ulogu odigrali prvi rimski književnici, koji su svoj jezik ratara i vojnika postepeno, po ugledu na grčki jezik, usavršavali i osposobljavali da sa lakoćom i logično iskaže i najsloženiju književnu, poetsku ili filozofsku misao. Rečnik se počeo naglo bogatiti kovanicama stvaranim u duhu grčkog rečnika, sintaktičkim konstrukcijama, stilskim figurama, i za veoma kratko vreme stvoren je sermo urbānus, jezik kojim su pisali obrazovani Rimljani. Najstariji natpisi na latinskom jeziku potiču iz 6. veka st. e. Prvi spomenik književnog latinskog jezika predstavljaju Zakoni dvanaest tablica iz 5. veka st. e., a poslednji je Justinijanov Kodeks rimskog građanskog prava iz 6. veka n. e. Ovaj standardni latinski jezik, kojim je napisana gotovo celokupna sačuvana rimska književnost, primenjivan je u hrišćanskoj teologiji, filozofiji, prirodnim naukama, pravu i administraciji tokom sledeća dva milenija, sve do 19. veka, da bi i danas ostao prisutan i često nezamenljiv u političkoj, naučnoj i stručnoj terminologiji.

latinski image004

 

Iako već odavno "mratav", latinski jezik je sveprisutan kako u svakodnevnom govoru, tako naročito u pojedinim naučnim oblastima i disciplinama u kojima je stručna terminologija mahom bazirana na latinskim terminima

latinski image006

Izučavanje latinskog jezika nezaobilazno je u edukaciji budućih lekara, pravnika, biologa, fizičara i drugih profesija, kao i u svakodnevnoj školskoj praksi gimnazija i medicinskih škola.

Časovi latinskog jezika namenjeni su svima koji se upuštaju u avanturu otkrivanja i izučavanja ovog mističnog i gospodskog jezika, koji ipak traje vekovima.

Dođite da zajedno upoznamo ovaj drevni jezik, da osetimo snagu velikih vladara, vojskovođa, careva, filozofa i pesnika i da naučimo i mi jezik svih velikih učenih ljudi.

latinski image008
Julius Caesar

 

 

Login

Prijava samo za registrovane korisnike