Međunarodni ispiti španskog jezika

DELE Inicial, DELE Intermedio, DELE Superior

DELE - Certificados y Diplomas de Espanol como Lengua Estranjera

Ove diplome dodeljuje Ministarstvo Španije za Obrazovanje, Kulturu i Sport. Diplome predstavljaju uvid u to koliko dobro vlada te jezičkim veštinam kad je u pitanju španski jezik.
Ispit se polaže posle određenih nivoa:

Inicial - posle trećeg nivoa (B1)

Ovim nivom ste pokazali da ste osposobljeni da razumete i reagujete u većini situacija na koje nailazite svakodnevno. Umećete jednostavno da se izrazite o poznatim temama, željama i potrebama.

Intermedio - polaže se posle četvrtog nivoa (B2)

Završetak ovog kursa podrazumeva da posedujete dovoljno jezičke sposobnosti da se snađete u prosečnim svakodnevnim situacijama u uobičajenim jezičkim okolnostima, koje ne zahtevaju specijalizovanu upotrebu jezika. Ovaj nivo odgovara nivou koji se u većini evropskih zemalja zahteva na početku višeg obrazovanja. U praksi upotreba znanja na ovom nivou podrazumeva, da se snalazite u situacijam vezanim za posao, u situacijama i kontekstima koji su Vam poznati, i da možete da izvedete neke rutinske zadatke samostalno.

Superior - polaže se posle šestog nivoa (C2)

Kvalifikacija na ovom nivou pokazuje da je kandidat ostvario neophodan nivo znanja kako bi se uključio u situacije koje zahtevaju naprednu upotrebu jezika, kao i kulturoloških običaja i obeležja kojima je prožet.

Takođe, u svetlu praktičnog delovanja, ovo podrazumeva da kandidat može potpuno samostalno da reaguje u svim situacijama i da uspešno izvede zadatke koji podrazumevaju donošenje odluka, a samim tim i upotrebu složenog i ispoliranog jezika.

Login

Prijava samo za registrovane korisnike