Međunarodni ispiti švedskog jezika

SWEDEX

•  Internacionalni sertifikat poznavanja švedskog kao stranog jezika
•  Može se polagati u Švedskoj ili u inostranstvu 
•  Ispit koji možete polagati nezavisno od toga gde i kako ste učili jezik 
•  Proverava sve jezičke veštine 
•  Prati evropski sistem standardizacije ocenjivanja nivoa znanja   
•  Dostupan na tri nivoa – A2, B1,B2

Šta je SWEDEX?

Swedex sertifikat je internacionalni sertifikat poznavanja švedskog kao stranog jezika i podrazumeva tri različita ispita na nivoima A2, B1 I B2 evropske standardizacije. Na prva dva nivoa testiraju se sve jezičke veštine, sa naglaskom na veštinama komunikacije. To su razumevanje govora, razumevanje pročitanog teksta, veštine pisanja, gramatika i rečnik, kao i sposobnost oralne komunikacije.

Kako biste položili A2 ili B1 test potrebno je da i pismeni i usmeni deo položite sa barem 60% tačnih odgovora. Ocene su opisne i ima ih ukupno četiri- od toga su tri prolazne(Pass with distinction, Pass with credit, Pass) i naravno za neuspeh ocena  Pao (Fail).

B2 nivo testa je koncipiran drugačije. Sastoji se od samo četiri dela – izuzeta je provera gramatike i rečnika kao posebne celine- i postoje samo dve ocene – Položio (Pass) ili Pao (Fail)- i to za svaki od četiri dela. Ukoliko jedan deo ispita padnete, morate polagati ponovo ceo ispit.

Vremenski okvir za testiranje

Okvirno trajanje pismenog dela testa je:
A2: oko 2 sata, uključujući i pauzu 
B1: oko 3 sata, uključujući i dve pauze

B2: oko 3 sata, uključujući i dve pauze

Provera sposobnosti komunikacije izvodi se pojedinačno na nivou A2 ili u paru na nivoima B1i B2.

Okvirno trajanje provere sposobnosti komunikacije: 
A2: 8 minuta 
B1: 15 minuta + 15 minuta pripreme

B2: 20-25 minutes + 15 minuta pripreme


Sertifikat može biti korisna dokumentacija pri prijavljivanju za posao u Švedskoj, ali ne zadovoljava zahteve studiranja na nekom od švedskih univerziteta gde se nastava odvija na švedskom jeziku (vidi TISUS test ).

Šta podrazumeva nivo A2?

Šta podrazumeva nivo B1?

Šta podrazumeva nivo B2?CENTRI ZA TESTIRANJE

Polaganje za SWEDEX setifikat može se obaviti i u Švedskoj i u drugim zemljama širom sveta, a novi centri se svakodnevno dodaju na listu raspoloživih. Svaki centar samostalno određuje datume i cene polaganja. Više informacija je dostupno na: http://www.swedex.info

PRIPREMA ZA POLAGANJE SWEDEX TESTA

Life College radi pripremu za polaganje testa na sva tri nivoa- A1, B1 i B2. Intenzitet i trajanje pripremne nastave se određuju u odnosu na nivo znanja polaznika.

 

 

 

TISUS

TISUS test je prepoznat od strane svih univerziteta u Švedskoj kao potvrda poznavanja švedskog jezika na naprednom nivou. Osmišljen je da zadovolji potrebe studenata i univerzitetskih profesora i odgovara nivou C1 evropske standardizacije ocenjivanja nivoa znanja.

Sastoji se iz 3 dela:
Razmevanje pročitanog teksta (75 minuta)
Pisanje (150 minuta) 
Sposobnost komunikacije (40 minuta)

CENTRI ZA TESTIRANJE

Ispit se organizuje dva puta godišnje: u maju i novembru. Možete ga polagati u Švedskoj na nekom od univerziteta ili kontaktirati TISUS centar koji će zatim organizovati polaganje u ambasadi ukoliko želite da ga polažete u drugoj zemlji.

Više informacija dostupno na:
http://www.nordiska.su.se

PRIPREMA ZA POLAGANJE TISUS TESTA

Life College nudi pripremu za polaganje TISUS testa. Intenzitet i trajanje pripremne nastave se određuju u odnosu na nivo znanja polaznika.

Login

Prijava samo za registrovane korisnike